Ondernemersvereniging Zakelijk Zeeburg is opgeheven.

Een groep ex-leden komt wel regelmatig bijeen om elkaar te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Als u een uitnodiging voor deze informele bijeenkomsten wilt ontvangen,
meldt u dan aan bij Marijn Toussaint: marijntoussaint at kpnplanet.nl